Fra Energisparekataloget

OBS! fra Explorer 8 og fremover skal anvendes kompatibilitets visning.

Dette program har til formål at finde afkølingen for 32mm stålrør i væksthuse når nedenstående data er kendte. Ønsker man en bestemt afkøling kan der prøves med flere rør. Det er muligt at anvende flere metoder for input, alle felter der oplyser mængden af rør skal derfor ikke oplyses.

Beregning af returtemperatur og nødvendige antal m 32mm rør i væksthus

Indtast dine oplysninger i felterne:

Brug tabulatortast eller mus til skift mellem felter

Væksthusets bredde (for blok må husene regnes enkeltvis) m
Væksthusets længde m
Trempelhøjde incl. sokkel m
U for Tag (0=ikke mulighed; 1=glas; 2=polycarbonat i luftvinduer; 3=polycarbonat 4=5 lags polycarbonat i ½ tag) 1,2,3,4
U for Trempl 1 (0=sammenbygget; 1=glas; 2=polycarbonat; 3=Isoleringselemter)              0,1,2,3
U for Trempl 2 (0=sammenbygget; 1=glas; 2=polycarbonat; 3=Isoleringselemter) 0,1,2,3
U for gavl 1 (0=sammenbygget; 1=glas; 2=polycarbonat; 3=Isoleringselemter) 0,1,2
U for gavl 2 (0=sammenbygget; 1=glas; 2=polycarbonat; 3=Isoleringselemter) 0,1,2
Gardin (intet=0; Skygge=1; Isol=2, M=3, Blank/Blank gardin=4) 0,1,2,3,4
Antal toprør + trempelrør (32mm) stk.
Antal gavlrør i alt (32mm) stk.
Antal borde stk,
Bordlængde m
Antal varmerør under borde (over 6 regnes med PEL-rør) Stk.
m 32mm rør pr. m² væksthus (alternativ) m/m²
Rumtemperatur °C
Fremløbstemperatur °C
Tryk på knap for beregning

 
Varmebehov i væksthus ved -10°C

kW
Beregnet returtemperatur

°C
Beregnet afkøling for hus*

°C

*)Beregningen er foretaget ved -10°C, gennemsnitlig årsafkøling er ca. 6°C højere.

 

 

 

<----

Tilbage