<%@ LANGUAGE=VBScript %> Rorisolerig

Fra Energisparekataloget

OBS! fra Explorer 8 og fremover skal anvendes kompatibilitets visning.

Beregningen har til formål at sammenknytte investering med besparelse. I gartnerier er den mest hensigtsmæssige isolering indendørs 50mm. Denne model regner med 50mm. Udendørs isolering skal være 80mm og kan ikke beregnes her.

Beregn selv besparelsen på rørisolering

Energipris:

Fuel olie incl. NOx, svovl- og betalt CO2 afgift: kr/ton
Gas olie incl. betalt CO2 afgift: kr/m³
Naturgas incl. betalt CO2 afgift: kr/m³
Kul incl. NOx, svovl- og betalt CO2 afgift: kr/ton
*Fjv. i Odense incl. svovl- og betalt CO2 afgift: kr/m³
Fjv. incl. svovl- og betalt CO2 afgift: kr/MWh
Energipris  kr/MWh   

Tabelværdierne gælder for fremløb, returen er kun 50% af besparelses værdierne og tilbagebetalingstiden dobbelt så høj. Der kan kun regnes på 1. rørdimension af gangen.

Besparelser i væksthus

Rør isoleret med 50mm og alu-kappe  Energibesparelse pr. m  Anslået tilbage- betalingstid

 Besparelse pr. løbende m

 Besparelse i alt

  89 mm (med 40mm isolering) 0,7 MWh/år  år  kr/år  kr/år
114 mm 0,9 MWh/år  år  kr/år  kr/år
139 mm 1,0 MWh/år  år  kr/år  kr/år
168 mm 1,2 MWh/år  år  kr/år  kr/år
219 mm 1,6 MWh/år  år  kr/år  kr/år

Besparelser i fyrrum

 
  89 mm (med 40mm isolering) 1,7 MWh/år  år  kr/år  kr/år
114 mm 2,2 MWh/år  år  kr/år  kr/år
139 mm 2,6 MWh/år  år  kr/år  kr/år
168 mm 3,1 MWh/år  år  kr/år  kr/år
219 mm 3,9 MWh/år  år  kr/år  kr/år
*)Ved fjernvarme  der afregnes pr m³ isoleres kun fremløb     Angiv rørlængde  m

 

Ansvarlig: jak@vfl.dk

Luk siden øverst Th. X

Oliepriser

Dato: 06.12.00

Rev:11-10-13