Ribs

Ribs (Ribes rubrum) også kaldet haveribs, er en op til 2 meter høj busk.

 

Slægten Ribs (Ribes) er udbredt med flere end 100 arter i både Europa, Asien, Nordamerika og Sydamerika. 

 

Ribs gror almindeligt vildt i Danmark. Her findes den på våd og mineralrig bund (krat og ellesumpe) i let skygge. Ribs formodes at stamme fra Norden, hvor den har været dyrket siden middelalderen. De tidligste fund dateres helt tilbage til jernalderen.

 

 

IPM står for "Integrated Pest Management". IPM er en hjørnesten i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider.