GartnerInfo.dk

Viden om dyrkning af gartneriprodukter

Dansk Gartneri og HortiAdvice ønsker at gøre faglig viden tilgængelig for nye konventionelle og økologiske producenter, undervisere, studerende og interesserede forbrugere. 

Tilgængelig viden vil blive publiceret på denne webside snarest.

gartnerinfo.dk kommer til at indeholde viden om følgende emner:

Grønsager

Frugt og bær

Prydplanter