Stikkelsbær

Stikkelsbær (Ribes uva-crispa) har været dyrket i Danmark 3-400 år.

 

Stikkelsbær anses ikke for at være oprindeligt vildtvoksende i Danmark, men stammer fra Sydeuropa, Kaukasus samt bjergområder i Nordafrika.

 

Den regnes med at være indført til brug i husholdningen omkring år 1600. Derfra er den blevet spredt af fugle til skov og krat.

 

IPM står for "Integrated Pest Management". IPM er en hjørnesten i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider.