Bladselleri

Bladselleri tilhører skærmplantefamilien og er nært beslægtet med knoldselleri, men i
modsætning til denne danner den ikke nogen egentlig knold.

Planten danner lange,
stærkt fortykkede, delvis marvfyldte og sprøde bladstilke.

Bladselleri stammer fra
Vestasien. Den har været kendt siden antikken, hovedsageligt som lægeplante.

 

IPM står for "Integrated Pest Management". IPM er en hjørnesten i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider.