Blomkål

Blomkål stammer fra havekålen, som er vildtvoksende ved de syd- og vesteuropæiske kyster fra Italien til England.

Blomkål hører ligesom de andre kålarter til korsblomst-familien. Den er toårig, men bruges udelukkende kommercielt som et-årig. Selve blomkålshovedet, som er et omformet blomsteranlæg, er den spiselige del af planten.

 

IPM står for "Integrated Pest Management". IPM er en hjørnesten i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider.