Grønkål

Grønkål stammer sandsynligvis fra havekålen, som findes vildtvoksende langs kysterne over det meste af Syd- og Vesteuropa.

Den har været kendt som kulturplante i Europa i 4.000 år, og grønkål er en af de ældste haveplanter i Danmark.

Grønkål er en toårig plante, der ligesom de øvrige kål tilhører de korsblomstrede og dyrkes som et-årig, da frøsætningen finder sted andet år.