Hovedkål

Hovedkålene omfatter hvidkål, rødkål, savoykål og spidskål og hører som andre havekål til de korsblomstrede planter. Det er toårige planter, som vi udelukkende dyrker som etårige.

 

IPM står for "Integrated Pest Management". IPM er en hjørnesten i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider.