Kinakål

Kinakål er en gammel kulturplante fra Sydøstasien, hvor den stadig har meget stor betydning.
Dyrkningen af kinakål i Danmark er relativt ny, de første blev dyrket i slutningen af 70’erne.