Persillerod

Persillerod, også kaldet rodpersille, hører til skærmplantefamilien ligesom selleri, gulerod og pastinak. Første år udvikler persilleroden sin hvide hovedrod, og andet år dannes blomsterstanden, hvori frøene dannes.

 

Persillerod stammer fra Middelhavs-området og ligner dyrkningsmæssigt gulerod og pastinak ganske betragteligt.

 

Persillerod er meget nært beslægtet med bladpersille (Petroselinum crispum ssp. crispum), dog med den forskel, at bladpersillens rod ikke udvikler sig nær så meget.


Arealet med økologisk persillerod udgjorde 45 ha i 2017 ifølge Landbrugsstyrelsen.