Rødbede

Rødbede tilhører amarantfamilien og er nært beslægtet med bederoen (sukkerroe). Planter i amarantfamilien er typisk strandplanter, som er tilpasset sådanne forhold.

 

Det nære slægtskab med roen betyder, at der er ligheder mellem dyrkning af roer og rødbeder.

 

I 2017 dyrkedes ifølge Landbrugsstyrelsen cirka 127 hektar økologiske rødbeder.