Efterafgrøder i grønsagsproduktion

Formål

Denne manual skal tjene til formål at give de økologiske grønsagsproducenter anvisninger til hvordan efterafgrøder og grøngødning kan indgå i økologisk grønsagsproduktion.

 

Det er vigtigt at forstå, at manualen ikke lægger sig op ad reglerne for de lovpligtige efterafgrøder, hvor der er regler for etablerings-tidspunkt, artsvælg, og destruktionstidspunkt, men omfatter kun faglige og praktiske indsatser ved brug af efterafgrøder og grøngødning.

 

Formålet søges opfyldt i denne manual ved afsnit om:

  • systematikken om at anvende efterafgrøder og grøngødning
  • indarbejde efterafgrøder i jorden
  • beskrivelser af de mest relevant efterafgrøder
  • en række cases hos danske økologiske grønsagsproducenter

 

Projektet er støttet af særpuljen Plantebaserede Fødevarer under Fonden for økologisk landbrug.

 

Systematik:

Der findes en lang række grønsagsafgrøder med underordnet mange dyrkningsmål, tidligheder, dyrkningssystemer, jordtyper, og mange flere parametre, der har betydning for ens indsats.

Der er f.eks. forskel i indsats ved tidlig plantet broccoli og det sidste hold, der først er færdig sent, men hvor en grøngødning kan indgå forud for plantning.

I dette kapitel gøres et forsøg på at systematisere indsatsen i henhold til følgende 6 emner:

Cases:

Her findes 14 måder at integrere grøngødning og efterafgrøder i økologisk grønsagsproduktion. Eksemplerne har vidt forskellige formål.