IPM til grønsager på friland

HortiAdvice har udarbejdet dette  informationsmateriale for Miljøstyrelsen til
udbredelse af viden om IPM i gartneribranchen.

 

Materialet er målrettet IPM-strategier indenfor frilandsgrønsager, frugt, samt væksthusproduktion (prydplanter).


Materialet består af en præsentation, der kan anvendes i forbindelse med
afholdelse af arrangementer, samt et spørgeskema, til brug ved virksomhedsbesøg, og en grafik til forklaring af IPM-principperne.

 

Originalt materiale (PowerPoint præsentation) kan tilsendes.
Kontakt HortiAdvice på mail: kontakt@hortiadvice.dk