Salat

Salat (Lactuca sativa) hører til kurvblomstfamilien og er en enårig plante.

 

Salat menes at have sit udgangspunkt i den vilde salat, Tornet salat (Lactuca serriola).

 

Salat dyrkes over hele verden.

 

Salat er en af de større økologiske frilandsgrønsager og blev i 2017 ifølge Landbrugsstyrelsen dyrket på mindst 216 ha.

 

IPM står for "Integrated Pest Management". IPM er en hjørnesten i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider.