Løg

Spiseløg eller kepaløg, som de retteligt bør kaldes, stammer oprindeligt fra Sydøstasien, men dyrkes i dag udbredt i alle verdensdele.

Løg tilhører liljefamilien, og hertil hører flere forskellige spiselige afgrøder samt prydplanter. Skalotteløg er også en type kepaløg. Herudover dyrker vi pibeløg, hvidløg, porre og purløg, der også tilhører løgslægten, men er andre arter.

Der dyrkes mindst 250 ha økologiske løg ud af et samlet areal på ca. 1.400 ha (Landbrugsstyrelsen 2017).

 

IPM står for "Integrated Pest Management". IPM er en hjørnesten i EU's rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider.